ถ้าคุณต้องดูแลเงินจำนวน 1 พันล้าน ทำยังไงถึงให้พนักงานอยากทำงานเต็มที่