Part 1: จากคนไม่ดัง สู่คนฟังหลัก 10,000 ภายใน 8 วัน

Part 2: สร้างตัวตนบน Clubhouse

Part 3: วิธีเพิ่มจำนวนคนฟัง และผู้ติดตาม

Part 4: เทคนิคการสร้างรายได้จาก Clubhouse

Part 5: ฟังก์ชั่นการทำงาานของแอพ

Part 6: บทสรุปการเดินทางของ Clubhouse 10K Influencers

เสียงอ่าน บทนำ: โดยพี่พอล ณัฐศิษฏ วาจาสิทธิศิลป์