หน้าที่ CEO Level 3 สร้างคนเก่ง

ทำไม CEO ที่ทำธุรกิจเก่ง เจ๋งเรื่องสินค้า
แถมการเจรจาการขายก็เทพ แต่กลับ
ไม่สามารถหาคนมาทำงานแทนได้…

Posted by Wealth Dynamics Thailand on Saturday, 16 June 2018

Leave a Comment