WD Sales Content

เก่งแต่ไม่ก้าวหน้า ปีหน้าจะทำอย่างไร

ไร้สาระสิ้นดี!!! ทำงานก็มีผลลัพธ์
แล้วทำไมต้องประจบเจ้านาย บ้าไปแล้ว
ทำไมไม่ให้ผลงานเป็นตัวตัดสินหละ
เคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่เก่งคน
เก่งการนำเสนอ และเจ้านายรัก
ถึงมีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าคนอื่น?

เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

ทำงานดีทั้งปี เจ้านายไม่เห็นผลงาน
เจ้านายไม่รู้ เจ้านายไม่เห็นความสำคัญ
เพราะไม่ตรงกับเป้าหมาย ทำให้ตายก็
ไม่ไปไหนซักที
เจ้านายไม่รัก จะก้าวหน้าได้อย่างไร?

กลยุทธ์ 3 ข้อที่ช่วย เพิ่มแต้มต่อให้กับคุณ

วันนี้การแข่งขันหนักมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องทำการตลาดออนไลน์มากขึ้นโลกกำลังเปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยี จึงต้องปรับตัวไปทิศทางที่ไม่มีประสบการณ์มาก่อนแล้วอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้คุณได้เปรียบการแข่งขันอยู่เสมอ

เลื่อนขั้นปั้นตำแหน่ง หาสูตรแกร่งเพื่อตัวคุณ “The Best Salary Man”

เลื่อนขั้นปั้นตำแหน่ง หาสูตรแกร่งเพื่อตัวคุณ “The Best Salary Man”

ทำงานตั้งนานตำแหน่งไม่เคยเลื่อน?เงินเดือนไม่เคยขยับ
เหนื่อยแค่ไหนทำงานตั้งหลายปี มีแต่ย่ำอยู่ที่
ทั้งๆ ที่คุณรู้อยู่เต็มอกว่าคุณเก่ง ขยัน ตั้งใจทำงาน
แต่ทำไม ยิ่งทำงานไป ไฟมันยิ่งมอดลงไปทุกที

ปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นอดีต เพียงคุณมาร่วมงาน
สัมมนา Wealth Dynamics?ครั้งที่ 30 ที่มีชื่อตอนว่า
“เลื่อนขั้นปั้นตำแหน่ง หาสูตรแกร่งเพื่อตัวคุณ?