ถ้าธุรกิจที่เคยรุ่ง แต่อยู่ดีๆ คู่แข่งก็มาทำให้คุณร่วง คุณจะแก้ปัญหายังไง

นักธุรกิจจำนวนมากมีความเก่งในการหาโอกาสในการทำธุรกิจ ทำได้ดี
เติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่อยู่ดีๆ ก็มีคู่แข่งเข้ามาทำให้ตลาดปั่นป่วน
แถมตัวแทนรายใหญ่ รายย่อย ก็ได้รับผลกระทบจากแบรนด์ใหม่ๆที่เข้ามา