สร้างแบรนด์สำคัญไหม ในเวลาวิกฤต? คุณหญิง Pennii Premium Popcorn

สรุปบทสัมภาษณ์ของคุณหญิง-พรพิมล ปักเข็ม
จากขนม Homemade สู่แบรนด์ร้อยล้าน ทำอย่างไร?