เดือน: ธันวาคม 2019

มีใครไม่อยากก้าวหน้าในหน้าที่การงานบ้าง?

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

สมัยนี้ใครยังมีรายได้ทางเดียวอยู่บ้าง?

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

ใครอยากทำธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ยังกล้าๆกลัวๆ ถ้าไม่ชัวร์ต้องอ่าน

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่

SECRET OF CUSTOMER BLUEPRINT “ลูกค้าแบบไหนทำกำไรมากที่สุด”

ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามได้อย่างไร
CEO ระดับที่4 นี้ เวลาคุณออกไป
หาเงินสิบล้านเหมือนคุณเดินไป 7-Eleven
ร้อยล้านเหมือนเดินไปห้างพารากอน
แล้วเวลาจะหาเงินพันล้านเหมือนไปเที่ยวที่เชียงใหม่