เดือน: มีนาคม 2017

Millionaire Master Plan Boot Camp รุ่นที่ 5 แคมป์ธุรกิจสำหรับคนคิดการใหญ่

อยากให้ธุรกิจทำงานแทนคุณ จำเป็นต้องทำแผนธุรกิจ 100 ล้าน

Millionaire Master Plan Boot Camp แคมป์ธุรกิจเนื้อหาสุดแน่นที่จัดเต็มด้วยเวิร์คช็อปให้คุณลงมือปฏิบัติเพื่อสร้างความชัดเจนให้กับ ไอเดียธุรกิจที่คุณกำลังจะทำ หรือ ยืนยันแนวทางธุรกิจที่คุณกำลังทำอยู่ว่าคุณกำลังมาถูกทาง

ความมั่งคั่งอยู่แค่เอื้อม วิธีค้นพบความสามารถที่แท้จริงในตัวคุณเพื่อสร้างธุรกิจที่ตรงจริต

ความมั่งคั่งอยู่แค่เอื้อม วิธีค้นพบความสามารถที่แท้จริงในตัวคุณเพื่อสร้างธุรกิจที่ตรงจริต

หนึ่งในปัญหาตลอดกาลของมนุษย์คือ ?ความแตกต่าง? ไม่ว่าจะทางความคิด ทัศนคติ ทักษะ และความสามารถของแต่ละคนที่มีความหลากหลาย และปัญหาที่ว่าคือคนส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างกันตรงนี้ ความไม่เข้าใจกลายเป็นความขนาดแย้งในระดับที่ก่อให้เกิดสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์มาแล้ว

เลื่อนขั้นปั้นตำแหน่ง หาสูตรแกร่งเพื่อตัวคุณ “The Best Salary Man”

เลื่อนขั้นปั้นตำแหน่ง หาสูตรแกร่งเพื่อตัวคุณ “The Best Salary Man”

ทำงานตั้งนานตำแหน่งไม่เคยเลื่อน?เงินเดือนไม่เคยขยับ
เหนื่อยแค่ไหนทำงานตั้งหลายปี มีแต่ย่ำอยู่ที่
ทั้งๆ ที่คุณรู้อยู่เต็มอกว่าคุณเก่ง ขยัน ตั้งใจทำงาน
แต่ทำไม ยิ่งทำงานไป ไฟมันยิ่งมอดลงไปทุกที

ปัญหาเหล่านี้จะกลายเป็นอดีต เพียงคุณมาร่วมงาน
สัมมนา Wealth Dynamics?ครั้งที่ 30 ที่มีชื่อตอนว่า
“เลื่อนขั้นปั้นตำแหน่ง หาสูตรแกร่งเพื่อตัวคุณ?