อ่านเกมธุรกิจ ทำธุรกิจอย่างไร ให้ชนะล่วงหน้า

ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งคนที่เคยทำธุรกิจ และเจอปัญหาพวกนี้ ผมคิดมาเสมอว่าปัจจัยภายนอกมีผลต่อการทำธุรกิจ จนไม่อาจจะกระดิกตัวไปทางไหนได้ แต่ผมก็เอ๊ะใจว่า ทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจบางคน กลับสามารถสร้างยอดขายเพิ่มขึ้น แม้เศรษฐกิจจะไม่ดีได้ ?