หาคนมาทำงานให้ตรงจุด แล้วหยุดที่ “พันล้าน”

คุณเรืองโรจน์ พูนผล(กระทิง) เจ้าของธุรกิจ 500 Startup Thailand

Leave a Comment